Archive for mars, 2011

Några tankar om socialdemokratin

mars 8, 2011

”Bussbolag förbjuder främmande språk” Det handlar alltså om ett bussbolag, Keolis, som förbjuder personalen att tala andra språk än svenska på jobbet. Av slutet på artikeln att döma, verkar den här typen av policy vara oprövad hos Diskrimineringsombudsmannen (”- Det låter som en konstig policy, tvivelaktig. Anmäls det här kommer vi granska det, säger Lars Thornberg, DO.”). Trots det är det här inget nytt; jag känner till flera arbetsplatser som har liknande regler, och har även suttit i en facklig förhandling som handlade om bl a detta. Därför har jag också funderat en del kring dessa regler, så jag tänkte ta tillfället i akt att skriva lite om vad som är och vad som inte är problemet med dem. Samt några tankar om socialdemokratins (LO:s, SAP:s) förhållningssätt.

I första hand är det här en fråga om makten över vad som kan sägas på en arbetsplats. När Keolischefen säger att ”alla [måste] förstå varandra” för att ”kunna delta i gemenskapen på arbetsplatsen”, är detta ett ”alla” som inkluderar chefer. Som företag vill Keolis ha kontroll över vad som sägs på arbetsplatsen, och det är inget konstigt med det. Däremot ligger det inte i de anställdas intresse att cheferna förstår allt som sägs på arbetsplatsen. Inte nödvändigtvis för att man ska kunna prata om sin arbetssituation öppet (även om förbud som detta är ett effektivt sätt att morverka prat om hur arbetsförhållandena ser ut), utan kanske framför allt för att det inte är önskvärt att inkludera cheferna i ”gemenskapen på arbetsplatsen”.
Även om man bortser från frågor kring organisering och gemenskaper, så finns det en poäng i att ledningen (varken företagsledning eller fackstyrelse) inte ska vara de som sätter upp ramarna för vad som får sägas på jobbet. En rimlig reaktion från fackets sida vore att inte gå med på företagets inskränkningar i möjligheterna att uttrycka sig på sin arbetsplats. Istället säger Kommunals representant att de nya reglerna är helt ”helt i sin ordning”, och backar upp det med någon märklig humbug baserat på rasistiska stereotyper (”Kommer man från utlandet kanske man är van vid lite yvigare svängar. Ta en italienare till exempel pratar högt och vitt och brett och då blir det mer störande, säger Thor Tärnbring.”, fräscht). Egentligen har jag inte så mycket problem med beslutet i sig, som varifrån det kommer och vart det riktas. (Om det vore en allmän önskan bland de anställda att sträva efter att använda ett visst språk som lingua franca borde väl ”problemet” lösa sig av sig självt?) Det säger ganska mycket om Kommunal att deras ombud inte ens tycks reflektera över vad deras medlemmar kan tänkas tycka i frågan, utan istället drar man till med första bästa åsikt som legitimerar företagets beslut (för ärligt talat, visst får man känslan av att det är ombudets högst personliga åsikt som han godtyckligt lägger fram? Sedan ska man komma ihåg att Kommunal som fackförbund har accepterat dessa ordningsregler, och valt sina företrädare, så min poäng är alltså inte att facket är står utan ansvar).

Vidare kan man läsa att den socialdemokratiska riksdagsledamoten Peter Persson upprörs av beslutet. Och visst är det bra att någon säger ifrån, men kritiken dämpas av Peter Perssons uttalande att det är honom ”obegripligt” varför man inte skulle få tala något annat språk än svenska på arbetsplatsen. Socialdemokratin vill inte förstå, vill inte analysera. Eller mer korrekt: socialdemokratin är oförmögen att benämna att det finns en konflikt mellan företagsledning och anställda.
Vad händer istället? Konflikter som denna, som rör makt och kontroll över arbetsplatsen, förskjuts till att på sin höjd handla om ”rätten” att tala andra språk än svenska på arbetet. Och egentligen – om det funkar – varför inte? Whatever works. Men problemen uppstår när vi slutar reflektera kring varför ledningen fattar sådana här beslut. När det blir oss obegripligt. Vi får inte börja räkna med att liberala rättigheter kan hjälpa oss i alla situationer, för ingen företagsledning kommer att bry sig om det om de verkligen vill driva igenom ett beslut.

Annonser